Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN (“ALGEMENE VOORWAARDEN”)

De belangrijkste activiteit van de verkoper is de verkoop van dozen ijs, ijstaarten en toebehoren, om af te halen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op het grondgebied van België.

Ze gelden voor alle bestellingen geplaatst op de website www.ijssalonazzurro.be of ijssalonazzurro.theshopbuilders.net.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te accepteren alvorens een bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert bijgevolg de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Ijssalon Azzurro behoudt zich ten allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen of te wijzigen. In het geval van een wijziging, worden de algemene verkoopvoorwaarden toegepast die gelden op de dag van bestelling.

De Klant wordt verzocht regelmatig de Algemene verkoopvoorwaarden  te consulteren  om zo op de hoogte te blijven van de laatste evoluties.

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands.

In deze Algemene Voorwaarden hebben woorden en uitdrukkingen volgende betekenis:

De termen “Klant”, “u”, “uw”: de klant die producten bestelt op de website www.ijssalonazzurro.be - ijssalonazzurro.theshopbuilders.net
De termen “Azzurro”, “we”, “onze” verwijzen ofwel naar de onderneming ijssalon Azzurro (BE0533691426) , 

De term “producten” verwijst naar producten die worden aangeboden en geleverd door ijssalon Azzurro aan de Klant;

1. Bestelling en aanvaarding

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle productbestellingen van Klanten op de Website.

De bestelling kan alleen worden geregistreerd op de website indien de Klant zich duidelijk identificeert door zijn/haar gegevens op te geven, die strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van prijzen en productbeschrijvingen beschikbaar bij de verkoop.

Elk geschil betreffende dit punt zal plaatsvinden in het kader van een eventuele uitwisseling en de onderstaande bepalingen. ijssalon Azzurro verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen via de website na te komen indien voldoende voorraad van de producten  aanwezig is. Bij gebrek aan beschikbaarheid van een product zal ijssalon Azzurro de Klant hierover informeren. ijssalon Azzurro kan aan de Klant een vervangend product van dezelfde kwaliteit en prijs voorstellen. De Klant zal de keuze hebben om het vervangend product al dan niet te aanvaarden. Indien de Klant beslist het voorstel niet te aanvaarden, zal de Klant een terugbetaling krijgen voor de waarde van het product.

De aanvaarding van een productbestelling van een Klant gebeurt door de volledige beoordeling van ijssalon Azzurro. De Klant wordt geïnformeerd over de aanvaarding van zijn/haar bestelling door een bericht op zijn computerscherm vanwaar hij/zij de bestelling heeft ingevoerd. Dit bericht bevestigt de opname van de bestelling.

Minderjarigen onder de 13 jaar mogen geen bestellingen plaatsen op onze Website. 

Wij kunnen een identiteitskaart vragen bij afhaling van uw bestelling.

De Klant heeft geen recht op herroeping, aangezien het gaat om goederen (i) die volgens de specificaties van de Klant zijn gemaakt, (ii) die een beperkte houdbaarheid hebben, dan wel (iii) die niet geschikt zijn om terug te worden gezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

2. Wijzigen van uw Bestelling

Tot aan de validatie van uw bestelling , kan deze gewijzigd of geannuleerd worden op de Website. Indien de bestelling werd bevestigd en u de bestelling wenst te annuleren of te wijzigen. Indien u hierbij een klacht heeft, kan u rechtstreeks contact opnemen met ijssalon Azzurro waarbij u uw bestelling heeft geplaatst. De gegevens van deze winkel worden meegedeeld in de bevestigingsmail die naar u werd verstuurd na het valideren van de bestelling en kunnen tevens geraadpleegd worden op de Website.

Promoties zijn steeds geldig voor een beperkte tijd, elke wijziging aan uw bestelling kan impliceren dat promoties niet meer geldig zullen zijn.

3. Prijs en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen aangegeven op de Site van ijssalon Azzurro aangegeven in euro BTW inbegrepen.

Er wordt rekening gehouden met de BTW toepasbaar op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het BTW tarief zal verrekend worden in de prijzen van de producten.

Indien één of meerdere belastingen of bijdragen worden gecreëerd of gewijzigd, zowel omhoog als omlaag, kan deze wijziging worden verrekend op de verkoopprijzen van de Producten.

De prijzen kunnen niet meer wijzigen eens een bestelling van de Klant afgerond is. De prijzen van de bestelde Producten op de Website en de datum van bestelling dienen daartoe als rechtsgeldig bewijs.

De betaling van de Klant vindt plaats bij de levering door contante en elektronische betaalmiddelen.

De prijzen betaald door de Klant, zijn vermeld bij de bevestiging van de bestelling, met uitzondering van technische fouten waarvoor ijssalon Azzurro niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

ijssalon Azzurro behoudt zich het recht een bestelling te annuleren indien het redelijkerwijs gaat om een fictieve bestelling.

4. Levering

De levering van de bestelling zal gebeuren op het door de Klant tijdens de bestelling aangegeven leveringsadres, Stationsstraat 9 8790 Waregem. 

ijssalon Azzurro heeft tot doel de Klant te voorzien van de bestelde Producten binnen een zo kort mogelijke termijn te tellen vanaf het uur van bevestiging van de bestelling. De Klant gaat ermee akkoord om de geleverde Producten te aanvaarden op de overeengekomen plaats en binnen de overeengekomen tijdspanne.

De levering van bestellingen bestaande uit grote hoeveelheden is afhankelijk van de beslissing van ijssalon Azzurro.

5. Mondelinge verklaringen

De Klant accepteert dat in het geval van een geschil, de schriftelijke informatie over ijssalon Azzurro -Producten doorslaggevend zijn boven eventuele mondelinge verklaringen van ijssalon Azzurro. ijssalon Azzurro doet er alles aan om de juistheid van schriftelijke informatie over haar Producten te garanderen.

6. Promoties

Producten kunnen onderhevig zijn aan promotionele aanbiedingen. Elke speciale aanbieding zal onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden, die primeren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van de speciale aanbieding.

ijssalon Azzurro behoudt zich het recht om de voorwaarden van speciale aanbiedingen te wijzigen  of ze in te trekken op elk gewenst moment. Alle bestellingen geplaatst voordat de aanbieding werd ingetrokken of gewijzigd, zullen onderhevig zijn aan de voorwaarden die golden op de datum van bestelling.

7. Verantwoordelijkheid

ijssalon Azzurro heeft voor alle stappen bij het nemen van een bestelling, alsook voor de levering van de Producten een inspanningsverplichting.

In elk geval kan ijssalon Azzurro niet verantwoordelijk gehouden worden, indien de niet-uitvoering van de verplichtingen te wijten is aan een onvoorspelbaar en onoverkomelijk feit van een derde aan het contract, of aan overmacht zoals beschreven in de Belgische rechtspraak.

Zo ook kan ijssalon Azzurro niet verantwoordelijk gehouden worden voor alle ongemakken of schade voortgebracht door of eigen aan het gebruik van het internet, zoals met name een onderbreking van de service, een indringer van buitenaf of de aanwezigheid van virussen.

8. Vestiginging

ijssalon Azzurro - Stationsstraat 9 - 8790 Waregem - BE0533691426

9. Wetgeving

Elk afgesloten contract waarvoor deze Voorwaarden toepasbaar zijn, is onderworpen aan de Belgische wet. Behoudens dwingende bepalingen worden alle geschillen exclusief voorgelegd aan de rechtbanken bevoegd voor Kortrijk.